produkcja

Co to jest zdrowa żywność a czym jest żywność ekologiczna?

Posted on 06/10/2018 7:22am
zdrowe jedzenie
Author: Prayitno / Thank you for (5 millions +) views
Source: http://www.flickr.com
Żywność ekologiczna jest robiona bez dodawania nawozów sztucznych oraz bez pestycydów, przy równoczesnym zachowaniu żyzności gleby oraz różnorodności biologicznej. Normy produkowania żywności ekologicznej opisane zostały w rozporządzeniu Rady (EWG) 2092/91 dotyczącym produkcji ekologicznej a także znakowania produktów rolnych. Produkty ekologiczne muszą posiadać właściwe certyfikaty unijne. Nie należy mylić terminu „żywność ekologiczna” z terminem „zdrowa żywność”. Należy pamiętać, że "zdrowa żywność" to określenie utworzone do celów komercyjnych.
Read more >>