Odżywianie

Co to jest zdrowa żywność a czym jest żywność ekologiczna?

Posted on 21/06/2018 7:45pm
zdrowe jedzenie
Author: Prayitno / Thank you for (5 millions +) views
Source: http://www.flickr.com
Żywność ekologiczna jest tworzona bez dodawania nawozów sztucznych i bez pestycydów, przy jednoczesnym pilnowaniu żyzności gleby oraz różnorodności biologicznej. Zasady produkowania żywności ekologicznej wypisane zostały w rozporządzeniu Rady (EWG) 2092/91 dotyczącym produkcji ekologicznej a także znakowania produktów rolnych. Produkty ekologiczne muszą mieć potrzebne certyfikaty unijne. Nie należy mylić określenia „żywność ekologiczna” z pojęciem „zdrowa żywność”. Warto pamiętać, że "zdrowa żywność" to pojęcie utworzone do celów komercyjnych.
Read more >>